МАЯ СИЧАНОВА

Мая е родена през 2007 г. от гр. Варна.

Занимава се с класически балет от 5-годишна. От 2014 г. посещава Школа по модерен балет.

През 2018 Мая печели 7 първи места, от които квалификация за световен конкурс и световен конкурс в гр. Пореч, Хърватска; три втори места и едно трето място.