ЙОАНА ТОДОРОВА

Йоана е родена през 2007 г. от гр. Варна. Занимава се с класически танц.
Участвала е на много състезания и конкурси и е получила следните награди:
1-во място класически танц, 1-во място характерен танц, 1-во място модерен танц – ISLAND KrK – Croatia, 2018 – Хърватска
2-ро място модерен танц, 3-то място класически танц, Специална награда за модерен танц от Dance Competition Koln – „Plovdiv Open 2018” – Пловдив
1-во място класически танц, 3-то място модерен танц, Специална награда за модерен танц от Dance Competition Koln – „Plovdiv Open 2017” – Пловдив
2-ро място класически танц, 2-ро място модерен танц – „Търновска царица 2017“ – Велико Търново
1-во място класически танц, 3-то място неокласика, 1-во място характерен танц – „Dance world cup 2016” – Пловдив
1-во място класически танц, 3-то място характерен танц – „Magic world 2016“ – Хасково
1-во място класически танц, 1-во място характерен танц – „Национален Фестивал на Камерния Танц 2016“ – Хасково
2-ро място класически танц, 1-во място модерен танц – „Търновска царица 2016“ – Велико Търново
1-во място класически танц, 1-во място характерен танц – „Радост на брега 2015“ – Созопол
1-во място класически танц, 1-во място характерен танц – „Утринна звезда 2015“ – Слънчев бряг
1-во място класически танц, 1-во място характерен танц – „Дъга от таланти 2015“ – Пловдив
1-во място класически танц, 2-ро място характерен танц – „Национален конкурс за класически танц, характерен, съвременен танц и фрий – денс 2014“ – Бургас
1-во място класически танц, 3-то място характерен танц – „България танцува 2014“ – Димитровград