МАЯ БОШНАКОВА

Мая е родена през 2007 г. от гр. Варна. Учила е пиано, а сега се занимава с изобразително изкуство. Участвала е в конкурси по рисуване, от които печели 3 награди:

  • II-ра награда в I-ва възрастова група от Конкурс за детска рисунка по музика “Малки творци” – 2015 г.;
  • III-та награда в I-ва възрастова група от Конкурс за детска рисунка по музика “Малки творци” – 2016 г.;
  • Награда от Сдружение на българските на начални учители “Аз рисувам” – 2016 г.

Мая много обича да свири на пиано, да рисува и да плува.