БИЛЯНА МАРЦЕНКОВА

Биляна Марценкова е външен секретар на Асоциацията за Подкрепа на Децата.