НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Николай Ангелов е член на Контролния Борд на Асоциацията за Подкрепа на Децата.