ДЖУДИТ КРИЙГЪР

Джудит Л. Крийгър е член на Управителния борд на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА.

Съдия Крийгър, която в момента изпълнява длъжността Старши Окръжен Съдия, е била 17 години и половина Окръжен съдия в 11-и Съдебен Окръг (Miami-Dade County, Florida), повечето от които – в семейно отделение. Тя е един от четиримата съдии, които представляват Съединените Американски Щати като член на Международната Хагска мрежа на съдиите. Участвала е в международни работни групи, организирани от Секретариата в Хага, които са разработвали модели за правна комуникация, одобрени наскоро от Специалната Комисия.
Като съдия от мрежата тя е организирала и презентирала постоянни образователни курсове за юристи, засягащи аспекти на приетата през 1980 година Хагска Конвенция за отвличането на деца, включително е участвала в обучения за чуждестранни съдии, организирани от Секретариата в Хага.
Джудит Крийгър участва като член на американската делегация в Третата Конференция в Малта по международно семейно право и на Шестата среща на Специалната Комисия.
Съдия Джудит Крийгър е участвала в Гражданския съвет по детските и семейните въпроси към Върховния съд на Флорида и е председателствала подкомисии за самостоятелно процесуално представителство и управление на дела.
Тя е организирала и водила много постоянни курсове за юристи, предимно в областта на семейното право и Хагските Конвенции по частно и семейно право, както в Националния юридически колеж, така и към други национални програми и международни конференции.
Написала е статии за различни аспекти на семейното право и семейния съдебен процес, които са публикувани в The Florida Bar Journal, Family Law Commentator, Family Law Review (издаден от Association of Family and Conciliation Courts) и Journal of Family Psychology.
Съдия Крийгър е сертифициран медиатор по семейно право.
Съдия Крийгър е получила множество награди през кариерата си, включително Community Service Award от Greater Miami Jewish Federation, „Юрист на Годината“, връчена от Florida Academy of Matrimonial Lawyers и Сертификат на признателност от нейните колеги и персонала на Семейното отделение на Окръжния съд.
Съдия Крийгър е завършила Юридическия Университет в Маями (University of Miami School of Law) и има диплома от Женския колеж Рандолф Мейкън (Randolph Macon Women’s College) в Линчбърг, Вирджиния.