АНЕЛИ ЧОБАНОВА

Анели Гинчева Чобанова е член на Управителния борд на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА.

Родена е в гр.Русе.
Инженер – магистратура по специалността „Корабни енергетични машини и механизми“ ВМЕИ Варна 1984 г.
Следдипломна квалификация по „Педагогика“ към Великотърновски унивеситет 1992 г.
Юрист – магистратура по специалността „Право“ Русенски университет, Юридически факултет, 1998 г.
Адвокат към Русенска адвокатска колегия от 2000 г. до настоящия момент.
Управител на Корабна агенция „Инфлот“ клон Русе до 2000 г.;
2001 – 2005 г. Народен представител в 39-то НС – учредител и ръководител на парламентарна група „Парламентаристи за взаимодействие с хората с увреждания и лицата в неравностойно положение в България“;
2005 – 2012 г. Член на Комисията за защита от дискриминация.
Председател на СНЦ „Конфедерация за защита от дискриминация“