Председател

БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Богдана Николова Желявска е председател на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА – АПД. Съдия от 1991 г. От 2004 г....