Заседание на Управителния борд

До ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ БОРД на “АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА”

Уважаеми членове на Управителния борд,

На основание чл. 23, в съответствие се чл. 25, ал. 1 от Устава на “АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА” свиквам заседание на Управителния борд, което ще се проведе на 10 март 2020 г. от 17:30 часа в Народния театър, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Обсъждане резултатите от дейността на Асоциацията през изтеклата година.
2. Свикване на Отчетно изборно Общо събрание със съответния дневен ред.
3. Финансова политика.
4. Членствена политика.
5. Разни.