До ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ БОРД на “АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА”

Уважаеми членове на Управителния борд,

На основание чл. 23, в съответствие се чл. 25, ал. 1 от Устава на “АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА” свиквам заседание на Управителния борд, което ще се проведе на 2 октомври 2019 г. от 17,30 часа в Народния театър, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Обсъждане резултатите от проведената през периода 04.09,2019 г. – 11.09.2019 г. Лятната академия по изкуствата – 2-ри випуск,
2. Предстоящи инициативи и дейности,
3. Финансова политика,
4. Приемане на нови членове. Членствена политика.
5. Разни.

Специално поканени за участие на заседанието са почетните членове, външните секретари и всички ментори от Лятната академия по изкуствата.

Богдана Желявска,
Председател на АПД