Покана за Управителен Борд на 20 март 2018 г.

До ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ БОРД на “АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА”

Уважаеми членове на Управителния борд,

На основание чл. 23, в съответствие се чл. 25, ал. 1 от Устава на “АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА” свиквам заседание на Управителния борд, което ще се проведе на 20 март 2018 г. от 17,00 часа в Народния театър, ет. 5, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане провеждането на Пролетен благотворителен бал през месец април 2018 г,
  2. Обсъждане организацията и рекламата на Лятната академия по изкуствата – 1-ви випуск,
  3. Медийна политика,
  4. Финансова политика,
  5. Приемане на нови членове,
  6. Разни.

На заседанието, в съответствие с чл. 26, ал. 3, т. 1 от Устава, са поканени да участват и членовете на Специалния борд.

На заседанието са поканени да участват и членовете на Контролния борд, в съответствие с чл. 28, ал., 1, т. 5 от Устава.

Богдана Желявска,
Председател на АПД