ДИАН ДИМИТРОВ

Диан Димитров е външен секретар на Асоциацията за Подкрепа на Децата.