ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА

Петя Георгиева е външен секретар на Асоциацията за Подкрепа на Децата.