МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ

Мирослав Йорданов е външен секретар на Асоциацията за Подкрепа на Децата.