ВИОЛИНА ДЖИДЖЕВА

Виолина Джиджева е секретар на Асоциацията за Подкрепа на Децата