ПОЛИНА БАКАЛОВА

Полина Бакалова е член на Контролния борд на Асоциацията за подкрепа на децата.

Юрист, Адвокат – Софийска адвокатска колегия
Професионалист в областта на Право на индустриалната и интелектуалната собственост, Административно, Трудово, Гражданско, Търговско, Фирмено право

Образование:

 • Магистърска степен по „Право” в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград
 • Диплом от Институт за следдипломно обучение по закрила на индустриалната собственост към Университета за национално и световно стопанство – София
 • Магистърска степен по „Счетоводство и контрол” във ВИИ „Карл Маркс” – София

Допълнителни специализации:

 • Сертификат за завършен курс за дистанционно обучение към Световната академия на СОИС
 • Сертификати за завършени курсове в областта на патентната информация и документация към Европейското патентно ведомство
 • Сертификати за завършени курсове по патентни проучвания към комерсиални доставчици на информация за индустриалната собственост

Професионална кариера:

Съдружник, Адвокатско дружество „Бакалов, Радев и партньори“
2013 – и понастоящем:

 • Адвокат, САК
 • Председател на Асоциация за развитие на интелектуалната собственост – (АРИС – България)
 • Член на Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост – AIPPI
 • Член на Контролния съвет на Асоциация за подкрепа на децата
 • Член на Съвета на попечителите на Фондация „Самостоятелни млади хора“

2008 – 2013:

Юрисконсулт, „Баристерс Груп” ЕООД, правен консултант в областта на индустриалната собственост

1985 – 2008

Патентното ведомство на Република България

1979 – 1983

Лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Владее английски и руски език.
Омъжена, с две деца.