КАТЕРИНА ПЕХЛИВАНОВА

Катерина Пехливанова е член на Контролния Борд на Асоциацията за Подкрепа на Децата