ДАНИЕЛА МАШЕВА

Даниела Машева е член на Контролния Борд на Асоциацията за Подкрепа на Децата.