Дарителска програма

Банкова сметка за дарения:

Асоциация за подкрепа на децата СДР

BG80BUIN95611000569007

Алианц Банк България АД