Дарителска програма

Банкова сметка за дарения:

Асоциация за подкрепа на децата СДР

BG12STSA93000027751962

Банка ДСК АД