БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Богдана Николова Желявска е председател на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА – АПД.

Съдия от 1991 г.

От 2004 г. съдия в Софийски Градски Съд – СГС.

Съдия към Международната Хагска Мрежа.

Национално лице за контакт към Европейската Съдебна Мрежа.

Председател на Българска Съдийска Асоциация – БСА.

Член на Международната Асоциация на Фамилните Съдии.

 

Завършила съм право през 1990 г. в Софийски Университет – СУ “Св. Климент Охридски”.

Имам испанска диплома по право от Национален Дистанционен Образователен Унверситет – UNED Мадрид, Испания.

Владея испански, английски, френски и руски езици.

Ръководител съм била на проект на БСА през 2012 – 2013 година на тима “Взаимодействие на Неправителствените Организации – НПО в сферата на правосъдието в България”, който се изпълнява в партньорство с испанската Асоциация на магистрати “Франсиско де Виторио”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Ръководител съм на проект “Предизвикателства пред превната общност при интеграцията на хората с увреждания”, който се изпълнява в партньорство с испанската Асоциация на магистрати “Франсиско де Виторио” и е финансиран от Европейската комисия.

Редовен участник в заседанията на Европейската Съдебна Мрежа през периода 2007 – 2017 година.

Участник в заседанията на Международната Хагска Мрежа през 2012 година.

Участник в Работни групи към Европейската Съдебна Мрежа по Фамилна Медиация.

Участник в работни групи в Министерство на правосъдието, част от които постоянни – по Граждански процесуален кодекс – ГПК, промяна на законодателството във връзка с Европейските регламенти, Закон за съдебната власт – ЗСВ и подзаконовите актове по приложението му, Семейния кодекс, Закона за подкрепеното вземане на решения.

Участник в Проекти на Висшия съдебен съвет, на Генералния съвет на съдебната власт в Кралство Испания в Румъния, България и Испания за периода 2007 – 2014 година.

Участник в проект, финансиран от Европейската комисия, Фонд “Еврососиал II” в Хондурас през 2014 г.