СОНЯ КОЛОМБО – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Соня Мирчевска Коломбо е заместник-председател на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА.

Госпожа Соня МИРЧЕВСКА КОЛОМБО е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 1995 година и член на адвокатска колегия на град Ница (Франция) от 2003 година.

Осигурява правно-консултантска дейност и защита главно в областта на международното частно право и право на Европейския съюз, наказателно право, човешките права и правен статут на чужденците, международно спортно и корпоративно право.

Госпожа КОЛОМБО започва правната си кариера като юрист в Договорноправна Дирекция на Министерството на външните работи (България).

До 1990 г. работи основно по договарянето и сключването на междуправителствени спогодби за правна помощ; защита на чуждестранните инвестиции и избягване на двойното данъчно облагане; консулски конвенции; културно и търговско сътрудничество.

Госпожа КОЛОМБО представлява Министерството на външните работи в процеса по хармонизиране на българското законодателство с международноправните стандарти в областта на човешките права. (Закона за задграничните паспорти, Закона за вероизповеданията, Закона за гражданство, Закон за международните договори, Закон за пресата и др.)

През 1990 г. Госпожа КОЛОМБО участва в националния конкурс по конституционно право, организиран от Фондация FULBRIGHT SCHOLAR, USIA, и Фондация “Кирил и Методий”, като печели първа награда FULBRIGHT SCHOLAR AWARD със статут на “гост-професор” в Университета на Вирджиния, САЩ. В САЩ продготвя и докторска дисертация по международно публично право на тема “Конституционните аспекти на сключване на международни договори”.

Връщайки се през 1992 година в Европа (Франция), г-жа КОЛОМБО завършва Master 2 в Юридическия факултет на Университета на Монпелие, където получава магистърска степен по международно частно и европейско право.

През 2003 г. издържа успешно национален конкурс за владеене на адвокатската професия (CAPA) и става адвокат в Колегията в гр. Ница.

Госпожа КОЛОМБО развива активна обществена и асоциативна дейност, посветена главно на защита на човешките права, и борба срещу трафика на хора.

Тя е представител за страните от Югоизточна Европа на НПО Coalition against trafficking (САЩ), и председател на Асоциацията “France – Bulgarie: Agir Ensemble”, с основна цел популяризиране и развитие на сътрудничеството в културната, социалната и образователната сфера. Реализирала е множество инициативи за подкрепа на децата – сираци и деца в неравностойно положение.

Госпожа КОЛОМБО е член на Alumni Club, Faculty of Law, University of Virginia, USA и Fulbright Scholar’s Association, USA.