МИГЛЕНА БАЛДЖИЕВА

Миглена Балджиева е практикуващ адвокат с повече от 15 години опит в областта на детското и семейно право. Работила е в Държавната агенция за закрила на детето и в две мултинационални неправителствени организации – Save the children UK и CARE International. Един от създателите на инициативата „Пътуващи семинари за съдии и социални работници“ заедно с гардиан Джил Тимис и съдия Ник Крайтън от Семейния съд в Лондон, благодарение на която през 2009 г. в Закона за закрила на детето са въведени критерии за преценка на най-добрия интерес на детето. Участвала е в различни работни групи за промени в действащото законодателство по въпросите на децата. Участвала е в 28-мата сесия на Комитета по правата на детето в Женева във връзка с докладване напредъка на България по изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето. От 2007 г. работи за Международна социална служба. Разработва серия от информационни материали за деца, които участват в съдебни производства в областта на гражданското правораздаване: Моята информационна книжка (2008), Моята книжка за приемната грижа (2012), Моята книжка за развода и раздялата (2014), Моята книжка за домашното насилие (2015), Моята книжка за настаняване на детето извън семейството (2015). Публикува свои научни трудове в български и чуждестранни научни списания и издания между които „Научни трудове“ на Института за държавата и правото при БАН, Сборници на СУ „Св. Климент Охридски“, Intersentia (Antwerpen-Oxford-New York) и др.