Заместник – председатели

СОНЯ КОЛОМБО – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Соня Мирчевска Коломбо е заместник-председател на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА. Госпожа Соня МИРЧЕВСКА КОЛОМБО е адвокат в Софийска адвокатска колегия...

ЦОНИ ЦОНЕВ – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цони Цонев е заместник-председател на АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА. От 2014 г. – Адвокат към Софийска адвокатска колегия. От...